Media

Informacje na temat Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK, materiały prasowe, graficzne, program festiwalu i inne kwestie związane z obsługą medialną:

576-364-937
promocja@fundacjapiatka.org