ZASADY PROCESU AKREDYTACYJNEGO

Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK 2019
21-25 listopada 2019 r.

  1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 18 listopada 2019 r.
  2. Akredytacje przeznaczone są tylko dla dziennikarzy i fotoreporterów, mediów ogólnopolskich i lokalnych.
  3. W celu  złożenia wniosku akredytacyjnego, należy wysłać e-maila na adres nina@starmanager.pl. W wiadomości muszą się znaleźć: imię, nazwisko, adres redakcji, stanowisko w redakcji, cel akredytacji. Każdy wniosek akredytacyjny będzie weryfikowany pod kątem prawdziwości danych. Wysłanie emaila na wskazany adres nie jest równoznaczne z  otrzymaniem akredytacji!
  4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w strefie przeznaczonej dla mediów, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania akredytacji bez podawania przyczyn. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji będą mieli dziennikarze mediów związanych z tematem wydarzenia, z Rybnikiem, a także ci już wcześniej, regularnie publikujący informacje na temat Ryjka.
  5. Potwierdzenie przyznania akredytacji (lub informacja o odrzuceniu wniosku) zostanie przesłana e-mailem najpóźniej 20 listopada 2019 r.
  6. Zmiana danych osobowych na przyznanej akredytacji nie jest możliwa.
  7. Akredytacja prasowa uprawnia do bezpłatnego wejścia na teren imprezy oraz do stref dla mediów.
  8. Akredytacja nie uprawnia do wejścia na backstage, na scenę podczas trwania wydarzenia ani do strefy VIP. Nie umożliwia także wprowadzenia na imprezę osób towarzyszących.
  9. Odbiór akredytacji odbywa się w dniu startu imprezy w biurze festiwalowym. 21 listopada 2019 r. Odbiór akredytacji poza wyznaczonym terminem nie będzie możliwy.
  10. Akredytacje prasowe są imienne i bezpłatne.

Informujemy, że administratorem twoich danych osobowych jest STAR MANAGER Piotr Sobik, ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, NIP: 642-274-30-63, Regon: 241226447, a celem ich przetwarzania jest realizacja współpracy przy obsłudze medialnej. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda art. 6 ust. 1 lit. A) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Dane będą przechowywane do zakończenia współpracy. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia prawa. Możesz w dowolnym momencie  wycofać zgodę na ich przetwarzanie poprzez wysłanie maila na adres: info@starmanager.pl.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wydanie  akredytacji.